Състав на обществения съвет (ОС) към ОУ - с. Склаве

Състав на обществения съвет (ОС) към ОУ - с. Склаве