Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), считано от 22.03.2021г.

Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), считано от 22.03.2021г.